flaga Polski

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Zapraszamy Państwa do udziału w obchodach.

1 września 2020, godz. 12.00, Plac Powstańców Wlkp. w Skokach

Program uroczystości:

  • włączenie syreny alarmowej
  • odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej
  • zapalenie Znicza Pamięci
  • przesłanie Harcmistrza Andrzeja Surdyka
  • złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową
  • słowo Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa

plakat informujący o obchodach 81. rocznicy wybuch u II wojny światowej